LỖI CẢM BIẾN VÀ HIỆN TƯỢNG CẦN BIẾT

LỖI CẢM BIẾN VÀ HIỆN TƯỢNG CẦN BIẾT

Trên hệ thống PGM-FI tín hiệu đầu vào sẽ ảnh hưởng đến đầu ra.

MÃ LỖI NỘI DUNG VÀ NGUYÊN NHÂN TRIỆU CHỨNG CÁCH ĐO KIỂM
1

Lỗi mạch tín hiệu cảm biến MAP:

- Tiếp xúc kém đầu giắc cảm biến.

- Hở mạch tín hiệu cảm biến MAP( Đứt dây VCC, PB, SG)

- Chập dây tín hiệu.

- Hỏng cảm biến.

- Động cơ khởi động vẫn nổ máy bình thường. Nhưng động cơ hoạt động không đúng công suất ( dư xăng hoặc thiếu xăng)

 

- Không gây ra hiện tượng mất xăng + mất lửa trên xe.

 

- Khi lỗi mạch cảm biến MAP, thì ECM sẽ hoạt động theo giá trị dự phòng: 64.1kPa.

 

- Đo chân VCC = 5 Vôn

- Đo chân PB  ( 1.000 mV --> 2.800 mV)

- Đo chân SG = 0V

* Khi động cơ nổ Galenty = 1.000 mV 

* Khi động cơ tải cao = 2.800 mV.

7

Lỗi mạch cảm biến ECT/ EOT:

- Tiếp xúc kém đầu giắc cảm biến.

- Hở mạch tín hiệu cảm biến ECT/EOT ( Đứt dây TW, SG)

- Chập dây tín hiệu TW với SG hoặc mát sườn.

- Hỏng cảm biến.

- Động cơ khó khởi động ở nhiệt độ thấp ( Máy nguội). Dẫn đến tình trạng xe chạy không đúng công suất ( do thiếu xăng lúc động cơ nguội, nhưng lại thừa lúc động cơ nóng)

 

- Không gây ra hiện tượng mất xăng + mất lửa trên xe.

 

- Khi lỗi mạch cảm biến ECT/ EOT, thì ECM sẽ hoạt động theo giá trị dự phòng: 83ºC.

- Đo chân TW = 5V

- Đo chân SG = 0V

- Nối chân TW với chân SG --> giá trị đo tại chân TW = 0V

* Đo chân TW lúc động cơ nguội = 2.600 mV

* Đo chân TW lúc động cơ nóng = 500 mV.

8

Lỗi mạch cảm biến TP:

- Tiếp xúc kém đầu giắc cảm biến.

- Hở mạch tín hiệu cảm biến TP ( Đứt dây VCC, THL/THR, SG)

- Chập dây tín hiệu THL/THR với SG hoặc mát sườn.

- Hỏng cảm biến.

- Động cơ khởi động vẫn nổ máy bình thường.

 

- Tăng tốc kém, bị hụt khi tăng tốc.

 

- Bị rớt ga khi tải trung bình hoạt tải cao ( tiếp điểm của TPS bị lỗi).

 

- Khi Chân nhận tín hiệu THL/THR bị treo giá trị cao ==> Dẫn đến tình trạng MẤT XĂNG + MẤT LỬA. ( Động cơ không thể nổ máy)

 

- Khi lỗi mạch cảm biến TP, thì ECM sẽ hoạt động theo giá trị dự phòng: 0,0º.

- Đo chân VCC = 5V

- Đo chân THL/THR =( 390 mV --> 4.400 mV)

* Đo chân THL/THR ở chế độ Galenty = ( 390 mV --> 680 mV)

* Đo chân THL/THR ở chế độ tải cao = ( 4.200 mV --> 4.670 mV)

- Đo chân SG = 0V

 

9

Lỗi mạch cảm biến IAT:

- Tiếp xúc kém đầu giắc cảm biến.

- Hở mạch tín hiệu cảm biến IAT ( Đứt dây TA, SG)

- Chập dây tín hiệu TA với SG hoặc mát sườn.

- Hỏng cảm biến.

- Động cơ khởi động vẫn nổ máy bình thường. Khi giá trị cảm biến sai dẫn đến ảnh hưởng công suất động cơ, thể hiện rõ rệt nhất là góc đánh lửa ( sớm/ trễ)

 

- Không gây ra hiện tượng mất xăng + mất lửa trên xe.

 

- Khi lỗi mạch cảm biến IAT, thì ECM sẽ hoạt động theo giá trị dự phòng: 35ºC.

- Đo chân TA = 5V

- Đo chân SG = 0V

- Nối chân TA với chân SG --> giá trị đo tại chân TA = 0V

* Đo chân TA lúc động cơ nguội = 2.600 mV

* Đo chân TA lúc động cơ nóng = 1.800 mV.

 

12

Lỗi mạch Kim Phun:

- Tiếp xúc kém đầu giắc Kim phun.

- Hở mạch Kim phun ( Đứt dây dương nguồn cấp Kim phun, Đứt dây ECM điều khiển INJ)

- Hỏng Kim phun.

 

- Động cơ khởi động NHƯNG không nổ máy.

- ECM không điều khiển BƠM XĂNG + KIM PHUN + ĐÁNH LỬA.

BẬT KHÓA ON:

- Đo dây dương nguồn cấp cho Kim phun = 12,6V

- Đo dây do ECM điều khiển nối mass INJ = 12,6V.

- Nối mass dây INJ xuống mass sườn + ấn đề xem xăng có ra đầu Kim phun.

- Đo điện trở Kim phun: 11 --> 13 ôm.

 

21

Lỗi mạch cảm biến O2:

- Tiếp xúc kém đầu giắc cảm biến.

- Hở mạch tín hiệu cảm biến O2 ( Đứt dây O2).

- Hỏng cảm biến.

- Động cơ khởi động vẫn nổ máy bình thường.

- Nhưng khi lỗi cảm biến O2 dẫn đến công suất xe bị ảnh hưởng.

 

- Khi nổ Galenty dãy giá trị của cảm biến hoạt động dao động theo xung hình SIN ( 15 mV --> 936 mV)

- Khi động cơ tải cao đo giá trị cảm biến O2 = 936 mV.

 

29

Lỗi mạch điều khiển Van điều khiển Khí khi không tải IACV:

- Tiếp xúc kém đầu giắc Van.

- Hở mạch dây do ECM điều khiển Van ( dây IACV1A, dây IACV1B, dây IACV2A, dây IACV2B)

- Hỏng Van IACV.

- Khó khởi động.

- Galenty không ổn định.

- Động cơ đang nổ galenty rồi bị tắt máy đột ngột.

- Không gây ra nguyên nhân mất xăng + lửa trên xe.

 

- Dùng đồng hồ đo lần lượt 4 dây:

* Dây màu nâu sọc đỏ (Br/R) = 1,8V --> 2V.

* Dây màu xanh nhạt sọc đỏ (Lg/R) = 1,8V-->2V

* Dây màu đen sọc đỏ (Bl/R) = 1,8V --> 2V

* Dây màu xám sọc đỏ (Gr/R) = 1,8V --> 2V

52

Lỗi mạch cảm biến vị trí trục cơ CKP:

 - Tiếp xúc kém đầu giắc cảm biến.

- Hở mạch tín hiệu cảm biến CKP ( Đứt dây PCP, PCM)

- Hỏng cảm biến CKP.

- Động cơ không thể khởi động hoặc khởi động được nhưng không thể nổ máy.

- Hệ thống FI mất xăng + mất lửa + mất bơm xăng.

- Dùng đồng hồ đo điện áp xoay chiều (ACV)

- Que đỏ đo dây tín hiệu PCP, Que đen đo chân PCM > 0,7V ==> Mạch cảm biến CKP tốt.

* Nếu giá trị đo nhỏ hơn 0,7V ==> CKP yếu hoặc sụt áp trên dây dẫn.

* Nếu = 0V ==> CKP chết hoặc đứt dây PCP, PCM.

11

Lỗi mạch tín hiệu cảm biến tốc độ xe VSS:

- Tiếp xúc kém đầu giắc cảm biến.

- Hở mạch tín hiệu cảm biến VSS ( Đứt dây BATT, SPSE, LG)

- Hỏng cảm biến VSS.

- Động cơ vẫn nổ máy bình thường.

- Không ảnh hưởng đến công suất động cơ.

- Khi chạy kim chỉ công tơ mét không lên.

- Đo dây BATT = 12,6V.

- Đo dây SPSE dạng xung vuông cao thấp (0V - 12V)

- Đo dây LG = 0V

33 HỎNG EEPROM trong ECM

- Động cơ khó khởi động.

- Tốc độ Galenty không ổn định.

- Động cơ đang nổ Galenty thì tắt máy đột ngột.

- Không đo kiểm được bằng đồng hồ.

- Chỉ kiểm tra qua thiết bị đọc lỗi chuyên nghiệp hoặc đèn báo MIL.

54

Lỗi mạch cảm biến góc nghiêng BA:

- Tiếp xúc kém đầu giắc cảm biến.

- Hở mạch tín hiệu cảm biến góc nghiêng BA ( Đứt dây VCC, BA, SG)

- Hỏng cảm biến góc nghiêng

- Động cơ khởi động không được.

- ECM không điều khiển xăng + lửa.

- Đo dây VCC = 5V

- Đo dây BA =( 0,5V --> 1,5V)

- Đo dây SG = 0V

91

Lỗi mạch điều khiển cuộn sơ cấp mobin đánh lửa:

- Lỏng giắc cắm vào mobin đánh lửa.

- Hở mạch điều khiển mobin đánh lửa ( dây dương nguồn sau khóa cấp cho mobin, dây do ECM điều khiển nối Mass IGN)

- Hỏng Mobin đánh lửa.

- Động cơ không thể nổ máy.

- Đo dây dương nguồn sau khóa cấp cho mobin đánh lửa = 12,6V

- Đo dây đo ECM điều khiển nối mass = 12,6V (Khi bật khóa ON + không ấn đề). Khi ấn đề < 12,6V)

88

Lỗi mạch điều khiển Van bay hơi nhiên liệu EVAP:

- Lỏng giắc Van điện từ.

- Hở mạch điều khiển Van EVAP ( đứt dây dương nguồn sau khóa cấp cho Van, đứt dây do ECM điều khiển nối mass)

- Hỏng Van EVAP.

- Động cơ khởi động nổ máy bình thường.

- Ảnh hưởng nhỏ trong quá trình tăng tốc.

- Đo dây dương nguồn sau khóa cấp cho Van EVAP = 12,6V

- Đo dây đo ECM điều khiển nối mass PCS = 12,6V (Khi bật khóa ON + không ấn đề). Khi ấn đề < 12,6V)

82

Lỗi mạch điều khiển Van cầm chừng nhanh SOLV:

- Lỏng giắc Van điện từ.

- Hở mạch điều khiển Van cầm chừng nhanh SOLV ( đứt dây dương nguồn sau khóa cấp cho Van, đứt dây do ECM điều khiển nối mass)

- Hỏng Van cầm chừng nhanh SOLV.

- Động cơ khó khởi động.

- Tốc độ Galenty không ổn định.

- Tốc độ galenty cao hơn bình thường.

 

- Đo dây dương nguồn sau khóa cấp cho Van SOLV = 12,6V

- Đo dây đo ECM điều khiển nối mass SOLV = 12,6V (Khi bật khóa ON + không ấn đề). Khi ấn đề < 12,6V)

Tác giả bài viết:

Nam Đạt 09046 90916 - 09163 51768

7A Phan Văn Khỏe, P13, Q5, TP.HCM

www.namdat.vn

Sài Gòn 11-05-2019

Chia sẻ bài viết